Žiobarų miestelis, kuriame jau beveik niekas nebegyvena. Tai buvo paskutinė Džeimso ir Lilės Poterių slaptavietė, kur juos nužudė Valdovas Voldemortas ir bandė nužudyti jų sūnelį Harį, palikdamas jam kaktoje žaibo formos randą. Godriko Dauba, kaip spėjama, yra kažkur Velse, nes Hagridas, paėmęs Harį iš namų, skrido virš Bristolio. Šiame miestelyje gyveno Dumuldorų šeima, taip pat Barilda Maišinė „Magijos istorijos“ autorė.