Tai buvo saulėtas vasaros rytas. Kelios žiobariškos sielos neramiai slampinėjo miškeliu. Jų akis patraukė keistas užrašas. O taip. Pavojinga gyvybei. Daa, kaip rimta.

Drąsesnioji žiobarė būtent taip ir pagalvojo žvelgdama į spygliuotą tvorą. Pavojinga gyvybei. Pavojinga gyvybei. Tikrai?

Už tos tvoros griuvo ir senas pastatas, kuris žiobarei priminė prieškarinį bunkerį. Pavojinga gyvybei. Turbūt tikrai pavojinga. Nei vienos pavojingos gyvybės nesutikau…