Animagai yra burtininkai ir raganos, kurie kada panorėję gali pasiversti į gyvūną. Panašiai kaip ir su gynėjais, padaras, į kurį jie pasiverčia, negali būti pasirinktas – jis atspindi jų asmenybės bruožą.

Hermionos teigimu, profesorė Makgonagal yra tik viena iš septynių Animagų, užregistruotų per praėjusį šimtmetį. Ji prideda, jog Magijos ministerijos netinkamo magijos panaudojimo departamentas atidžiai seka tokių sugebėjimų turinčius burtininkus.

Bet sugebėjimas pasiversti į gyvūnus kartais būna baisus reikalas. Keturiolikmečių grupė iš Ugandos burtininkų mokyklos Uagadu mieste vos nesukėlė riaušių Tarptautiniame Animagų Simpoziume (mokslo darbuotojų konferencijoje). Jų sinchronizuotas pasivertimas į dramblius ir gepardus įbaugino ir kai kuriuos vyresnius bei labiau patyrusius burtininkus ir raganas.

Panašu jog Animagų skaičius burtininkų pasaulyje galėjo padidėti. Ir net Hario mokymosi Hogvartse metu buvo aišku, jog egzistuoja dar bent keturi neregistruotieji…

Rita Nepasėda

Rita Nepasėda

Skandalingoji „Magijos Žinių” reporterė, kuriai Dumbldoras buvo uždraudęs pasirodyti Hogvartse, sugebėjo kažkaip ten sugrįžti persimainydama į savo nelegalios Animagės formą: bjauraus, mažo vabalo. Galima teigti, jog tai – gana tinkama gyvybės forma žurnalistei, kuri linksmai skuodžia per kitų nesėkmes, bei maitinasi šiukšlėmis.

Bausmė už buvimą neregistruotu Animagu yra viešnagė Azkabane. Taigi, kai demonstratyviai ir erzinančiai visur nusimananti Hermiona išsiaiškino Ritos paslaptį, pavojus būti demaskuotai buvo pakankamas svertas priversti ją baigti rašyti šlykščiuosius straipsnius.

Jos Automatinė Plunksna po to buvo panaudota subalansuotam interviu „Priekabininko” (didžiam jos nusivylimui – ne „Magijos Žinių”) laikraštyje – jame Haris liudijo dėl Voldemorto sugrįžimo. Savaime suprantama, ji tam protestavo, bet Hermionos juokais pateiktas pastebėjimas, jog „Magijos Žinios” galbūt gerai apmokėtų jos pasakojimus tiesiogiai iš Azkabano, buvo pakankama paskata Ritai stoti į jų pusę.

Džeimsas Poteris

Džeimsas Poteris

Hario tėvas Džeimsas ir krikštatėvis Sirijus Blekas, savo laiku Hogvartse, tris metus mokėsi tapti Animagais tam, kad galėtų palaikyti kompaniją savo draugui Remui Lubinui, kuris per pilnatį tapdavo vilkolakiu. Šie, nors ir pavojingi žmonėms, neatakuoja kitų gyvūnų, taigi Lubino draugai rado būdą būti kartu tarsi kokia gauja.

Džeimso Animagas buvo elnio formos, kas uždirbo jam pravardę – „Ragas”. Stulbinamai, Hario gynėjas taip pat yra elnias, o jo motinos buvo elnė, kas parodo tai, jog šeimos nariai yra dalis tos pačios gyvūnų grupės.

Sirijus Blekas

Sirijus Blekas

Trys iš „Plėšiko Plano” kūrėjų Animagais tapo tik penktaisiais savo buvimo mokykloje metais, kadangi tapimo juo procesas yra ypač sudėtingas ir gali pasisukti į blogąją linkme. Laimei, Sirijus ir Džeimsas savo laiku buvo vieni gabiausių mokinių ir ištobulino reikalingus magijos sugebėjimus tam, kad galėtų palaikyti Lubinui kompaniją per jo kas mėnesį įvykstančias transformacijas. Sirijaus Animago forma yra didelis, gaurais apaugęs juodas šuo. Iš to kilo ir jo pravardė – „Pėdelė”.

Net ir Dumbldoras nežinojo, jog Sirius ir Džeimsas įgijo tokių sugebėjimų. Kai Sirijus buvo apkaltintas išdavęs Poterius Voldemortui, niekas iš likusių gyvų, išskyrus Lubiną, nežinojo, jog Sirius gali pasiversti šunimi.

Vėliau šis sugebėjimas tikrai atsipirko, nes leido Sirijui pabėgti iš Azkabano. Jis taip pat leido jam patekti į Hogvartsą pas Harį, iškart po to, kai jis sužinojo tiesą.

Haris galbūt ir supainiojo Sirijų su nelaimingu Mirties Ženklu, bet atradimas, jog jis turi krikštatėvį, kuris ne tik kad buvo gyvas, bet ir nupirko jam „Žaibo” šluotą, greičiausiai buvo vienas iš mažiausiai niūrių dalykų jo gyvenime.

Piteris Trumpulis

Piteris Trumpulis

Greičiausiai iš jo Animagiškos formos turėjo atrodyti akivaizdu, jog Piteris Trumpulis rizikavo išduoti savo draugus. Žiurkė, kuria Ronis rūpinosi 12 metų, buvo atpažįstama pravarde „Kirmis” – dėl jos trūkstamo piršto.

Iki pat jo demaskavimo buvo manoma, jog Trumpulis mirė neilgai po to, kai Poteriai buvo nužudyti ir kad viskas, kas iš jo liko, buvo jo rankos pirštas. Kaip paaiškėjo vėliau, Kirmis pats sau nusipjovė pirštą ir surežisavo savo netikrą mirtį, kad visi įtarimai ir kaltinimai tektų Sirijui.

Išgyvendamas iš pūkų ir „Įvairaus Skonio Pupelių”, rastų Ronio kišenėje, Trumpulis gyveno savo gyvenimą. Sirijus ir Lubinas galiausiai pasigavo Piterį, bet savo graužiko formoje jis išsprūdo iš jų gniaužtų, atgal į Tamsos Valdovo pusę.

Šaltiniai: