Minčių koštuvas – negilus akmeninis dubuo, kurio kraštai išrašyti paslaptingais ženklais ir runomis. Jame laikomi žmonių prisiminimai, kurie užpildo visą dubenį ir skleidžia sidabrinę spalvą. Prisiminimus gali pažiūrėti kiekvienas, tereikia tik burtų lazdele paliesti sidabrinę masę, esančią Minčių koštuve. Minčių koštuvas leidžia dalyvauti prisiminimuose,  o ne žiūrėti į juos iš šono. Į Minčių koštuvą galima dėti ne tik savo, bet ir kito žmogaus prisiminimus.

  • Pirmą kartą Minčių koštuvą Haris rado Dumbldoro kabinete ir netikėtai buvo „įtrauktas“ į vieną teismo posėdį, kuriame dalyvavo Dumbldoras.
  • Dumbldoras laikė Minčių koštuvą savo kabinete juodoje dėžėje ir, kai susikaupdavo daug minčių, jis jas įdėdavo į Minčių koštuvą. Jo teigimu, tokias mintis lengviau susieti ir analizuoti.
  • Sneipas Minčių koštuvą pasiskolino, kai mokė Harį Oklumantijos bijodamas, kad Haris gali įsiskverbti į jo prisiminimus. Tačiau netikėtai Sneipui teko palikti Harį vieną kabinete, ir Haris „apsilankė“ viename iš Sneipo prisiminimų.
  • Trimitas Dumbldorui davė sugadintus ir pakoreguotus prisiminimus –  kai kuriose vietose vaizdas mirgėjo ir nebuvo galima suprasti, kas vyksta.
  • Minčių koštuve esančiuose prisiminimuose galima matyti save patį – gyvą ir realų.
  • Šeštaisiais Hario mokslo metais Dumbldoras skyrė jam privačias pamokas, kurių metu Minčių koštuve rodė Hariui savo prisiminimus apie Tomą Ridlį, kad šis geriau pažintų savo priešininką ir žinotų jo silpnybes bei jėgą.