Horokrusai

Horokrusas yra galingas objektas, į kurį juodasis burtininkas paslėpė dalelę savo sielos tam, kad įgytų nemirtingumą. Sukūrus vieną horokrusą, burtininkas palieka žemėje savo sielos dalį tam tikslui, jeigu jo kūnas būtų sunaikintas. Kuo daugiau horokrusų burtininkas sukuria, tuo arčiau tikrojo nemirtingumo jis yra. Tačiau daugybės horokrusų kūrimas yra žalingas – šis procesas mažina žmogiškumą ir netgi pakeičia išvaizdą.

Kilmė

Pirmąjį horokrusą sukūrė Herpo the Foul. Vienintelis kitas kūrėjas buvo valdovas Voldemortas, kuris galbūt yra vienintelis, sukūręs daugiau, nei vieną horokrusą. Iš tiesų, Voldemortas sukūrė net septynis horokrusus. Horacijus Trimitas minėjo, kad tik nedaugelis norėtų pasirinkti tokį likimą, kuris laukia tų, kurie sukuria horokrusą, kad išgyventų. Iš to galima daryti prielaidą, kad buvo ir daugiau tokių, kurie sukūrė horokrusą.

Horokrusų prigimtis ir idėja yra tokie siaubingi, kad jie buvo saugomi paslaptyje nuo likusio burtininkų pasaulio ir tik nedaugelis žinojo, kas jie yra. Hogvartse horokrusų tema buvo uždrausta ir netgi knygoje „Pikčiausia magija” ši sritis vos paliečiama, tačiau detalės nepateikiamos. Vienintelė žinoma knyga, kurioje detaliai paaiškinti horokrusai, yra „Juodžiausios magijos paslaptys”. Kadangi daugiau niekas, išskyrus Voldemortą, nebuvo sukūrę daugiau, nei vieno horokruso, niekas ir nežinojo, kokios to pasekmės.

 

Šaltiniai: