Albo Dumbldoro brolis, smuklės „Šerno galva“ savininkas. Jis yra jaunesnis už Albą kokiais trejais metais ir buvo mažiau gabus nei brolis, tad jis visada likdavosi šešėlyje, kai vyresnysis brolis šildėsi šlovės spinduliuose. Aberfortas yra panašus į Albą, tad Haris, pirmą kartą pamatęs jį, pamanė, jog žmogus jam kažkur matytas. Jis tiekdavo maistą Hogvarsto mokiniams, kai šie slėpėsi Kambaryje Iki Pareikalavimo, bei sekė Hario veiksmus per Sirijaus jam dovanotą veidrodėlį. Trijulei pasirodžius Kiauliasodyje, išgelbėjo juos pasakydamas Mirties Valgytojams, jog Gynėjas, kurį visi matė gatvėje, yra jo ožkos pavidalo gynėjas (nors iš tikrųjų ten – Hario elnias).