Pavojinga gyvybei. Top Security.

Tai buvo saulėtas vasaros rytas. Kelios žiobariškos sielos neramiai slampinėjo miškeliu. Jų akis patraukė keistas užrašas. O taip. Pavojinga gyvybei. Daa, kaip rimta.

Drąsesnioji žiobarė būtent taip ir pagalvojo žvelgdama į spygliuotą tvorą. Pavojinga gyvybei. Pavojinga gyvybei. Tikrai?

Už tos tvoros griuvo ir senas pastatas, kuris žiobarei priminė prieškarinį bunkerį. Pavojinga gyvybei. Turbūt tikrai pavojinga. Nei vienos pavojingos gyvybės nesutikau…

Parašykite komentarą