Hipogrifas

Tai padaras paukščio galva, arklio kūnu ir grifo priekio mišinys. Hipogrifai yra labai pavojingi, ypač jeigu juos įžeidi, tuomet reikia saugotis jų aštrių nagų. Norint su hipogrifu ką nors nuveikti, pirma reikia jam nusilenkti. Jiegu hipogrifas taip pat nusilenkia, galima jį paglostyti, jeigu ne – kuo greičiau nešti kulnus jam iš akių. Hipogrifai labai gerai skraido, jais galima skristi tolimus atstumus. Prijaukinti hipogrifai labai mieli ir paklusnūs.

Parašykite komentarą